Obchodné podmienky

Uvádzané ceny sú s DPH

 OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Objednávka

 Obchodné podmienky bližšie vymädzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1.Všetky objednávky vrátane tých, ktoré sú podané prostrednícvom internetu sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami a zároveň aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

2. Po odoslaní objednávky  je objednávka záväzná pre obidve strany (kupujúceho i predávajúceho) a má charakter uzavretej kúpnej zmluvy.

3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov vo formulári.Firmy do poznámky na píšu IČO a DIČ.

4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim vo vypísanom formulári.

5. Všetok tovar je dodaný s daňovým dokldom.

 

Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnu poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.

2. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu, vrátane poštovného podľa taríf SP alebo inej prepravnej spoločnosti (tovar zasielame 1. triedou a poistený). 

3. V prípade neprebrania objednaného tovaru je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vynaložené na doručenie objednaného tovaru.

 

Práva a povinnosti predávajúceho

1. Všetky osobné údaje poskytnuté pri vypísaní formulára sú dôverné.

2. Predávajúci má právo odmietnúť objednávku, pokiaľ kupujúci opakovane neplní svoj záväzok prebrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

3. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába,nedodáva, poprípade je dlhodobo nedostupný. O odstúpení od zmluvy bude predávajúci kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky podľa údajov poskytnutých v objednávke.

 

Záruky a reklamácie

 1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

2. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

4. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup, kupujúci kontaktuje predávajúceho,ktorý mu na základe daňového dokladu potvrdeného predajcom vykoná záručnú opravu alebo vymení tovar. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení, tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie faktúry. Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 

Ochrana osobných údajov

1.Prevádzkovateľ internetových stránok www.JUKE.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.  

 

Ďaľšie ustanovenia

1.Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 2.Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami.

 

POUČENIE O PRÁVACH KUPUJÚCEHO PRI NÁKUPE CEZ INTERNET

MOŽNOSŤ ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

  V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predávajúceho.

 

Balíky

Ceny sú platné od 1. 1. 2008

 

Druh zásielky

Predajná cena v SKK a EUR do hmotnosti:

2kg

3kg

5kg

10kg

15kg

Balík 1.triedy

69 SKK

2,29 EUR

75 SKK

2,49 EUR

85 SKK

2,82 EUR

109 SKK

3,62 EUR

135 SKK

4,48 EUR

Balík 1.triedy + Poistenie do 1 000 SKK

75 SKK

2,49 EUR

81 SKK

2,69 EUR

91 SKK

3,02 EUR

115 SKK

3,82 EUR

141 SKK

4,68 EUR

Balík 1.triedy + Poistenie do 1000 SKK + Dobierka do 1000 SKK (s PPP U)

86 SKK

2,86 EUR

92 SKK

3,06 EUR

102 SKK

3,39 EUR

126 SKK

4,19 EUR

152 SKK

5,05 EUR

Balík 2.triedy

49 SKK

1,63 EUR

52 SKK

1,73 EUR

57 SKK

1,89 EUR

69 SKK

2,29 EUR

81 SKK

2,69 EUR

Balík 2.triedy + Poistenie do 1 000 SKK

55 SKK

1,83 EUR

58 SKK

1,93 EUR

63 SKK

2,09 EUR

75 SKK

2,49 EUR

87 SKK

2,89 EUR

Balík 2.triedy + Poistenie do 1000 SKK + Dobierka do 1000 SKK (s PPP U)

66 SKK

2,20 EUR

69 SKK

2,30 EUR

74 SKK

2,46 EUR

86 SKK

2,86 EUR

98 SKK

3,26 EUR

 

Služby poskytované k balíkom

Poistenie do 1 000 SKK k balíkom do 15 kg                          6 SKK    /  0,20 EUR

Poistenie do 1 000 SKK k balíkom nad 15 kg                         8 SKK   /  0,27 EUR

Dobierka k poisteným balíkom do 15 kg                                3 SKK    /  0,10 EUR

Dobierka k poisteným balíkom nad 15 kg                              4 SKK    /   0,13 EUR

Krehké k poisteným balíkom do 15 kg                                  14 SKK   /  0,46 EUR

 

Ostatné poplatky SP si pozrite na  www.posta.sk/page/182

 

Po obdržaní Vašej objednávky dostanete potvrdzujúci email, s konečnou cenou- vrátane poštovného.