Spôsob B

Jukebox alebo iný nami ponúkaný nevýherný automat ktorý si vyberiete si môžete od nás prenajať dvomi spôsobmi.

Automat prevádzkujete a všetka tržba z automatov je vaša.

       

B - jukebox alebo iný automat o ktorý máte záujem Vám privezieme do prevádzky a plne ho spojazdníme.To znamená,že k jukeboxu dodáme zosilňovač,reproboxy v prípade záujmu o karaoke aj mikrofón a všetko zvukovo spojazdníme.Proste Vám ozvučíme celú prevádzku.To isté sa týka aj ostatných nevýherných automatov.

Dovoz ,montáž a zaškolenie akéhokoľvek automatu je spoplatnené paušálnym poplatkom 40€ za  každý jeden automat.Zaškolíme vás a odovzdáme Vám kľúče od automatu.Od okamihu podpísania zmluvy ste plne zodpovedný za automat a spadajú na Vás všetky ťarchy poplatkov, poškodenia,zničenia,údržby či straty automatu, ale tržba je len vaša.Paušálny prenájom za každý automat je individuálny.Zmluva sa uzatvára minimálne na 1 rok a platba za prenájom sa realizuje dva mesiace vopred hneď na mieste montáže.S cenami za prenájom auomatov vás oboznámime pri obhliadke prevádzky a osobnom stretnutí.